Generalforsamlinger

 

2024

Ordinær generalforsamling d. 26. marts 2024

Referat inkl. beretning

2023

Ordinær generalforsamling d. 28. marts 2023

Referat inkl. beretning

2022

Ordinær generalforsamling d. 29. marts 2022

Referat inkl. beretning

2021

Ordinær generalforsamling d. 15. juni 2021 

Referat inkl. beretning

2020

Ekstraordinær generalforsamling d. 25/8-2020

Referat

Ordinær generalforsamling d. 30/6-2020 

Referat inkl. beretning

Bilag til dagsordenens pkt. 5a: Bestyrelsens forslag om udtræden Vandsektorlovens økonomiske regulering. Materialet er udsendt til alle andelshavere den 2. marts 2020 forud for den tidligere annoncerede generalforamling den 24/3-2020, som blev aflyst grundet Corona-krisen. 

Budget 2021

2019 

Beretning

2018

Referat

Beretning