Generalforsamlinger

2022

Ordinær generalforsamling d. 29. marts 2022

Referat inkl. beretning

2021

Ordinær generalforsamling d. 15. juni 2021 

Referat inkl. beretning

2020

Ekstraordinær generalforsamling d. 25/8-2020

Referat

Ordinær generalforsamling d. 30/6-2020 

Referat inkl. beretning

Bilag til dagsordenens pkt. 5a: Bestyrelsens forslag om udtræden Vandsektorlovens økonomiske regulering. Materialet er udsendt til alle andelshavere den 2. marts 2020 forud for den tidligere annoncerede generalforamling den 24/3-2020, som blev aflyst grundet Corona-krisen. 

Budget 2021

 

2019 

Beretning

 

2018

Referat

Beretning