Forbrugerklageloven

Forbrugere kan indbringe klager vedrørende tvister med vandforsyningen for Mæglingsteamet for Forbrugerklager:

Nævnenes Hus

Toldboden 2

8800 Viborg

www.naevneneshus.dk

Denne klageadgang er fastsat i forbrugerklagelovens kapitel 5 om mediation. Dette koster 100 kr., som ikke tilbagebetales.

Er der ikke fundet en mindelig løsning ved mediation, kan der klages til Forbrugerklagenævnet. Dette koster 400 kr. Dette beløb tilbagebetales hvis klageren får medhold.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen kan fastsætte beløbsmæssige over- og undergrænser m.v. for størrelsen af det omtvistede beløb, som betingelse for indbringelse af klager.

Læs nærmere herom på http://www.forbrug.dk/