Vandanalyser af vandet fra Nørre Alslev Vandværk

Vandet, vi drikker, er en vigtig næringskilde for os.

Det hentes i undergrunden, og når det kommer ud af hanerne, er det normalt sundt, friskt og rent takket være naturen.

På vandværket foretager vi derfor kun en simpel vandbehandling ved at ilte og filtrere vandet. 

Vandets kvalitet trues imidlertid af de bakterier og kemiske midler, vi bruger i husholdningen, landbrug og industri.

Hos Nørre Alslev Vandværk gør vi meget ud af at passe på vandet, men det et et fælles ansvar.

For at sikre at dit vand har en ensartet og høj kvalitet, tager vi vandprøver efter et kontrolprogram, som er godkendt af Guldborgsund Kommune. Nedenfor kan du se de seneste analyser som er taget af vandet i h.t. kontrolprogrammet.

Prøverne udtages ved forbrugernes haner, på vandværket og fra vandværkets boringer.

De stoffer der undersøges for, er beskrevet i drikkevandsbekendtgørelsen, som du kan læse på retsinformation.dk

Hvis du vil vide mere om vandanalyser og drikkevandets hovedbestanddele samt mikrobiologiske parametre, kan du læse "sådan læser du en vandanalyse" på danske vandværkers hjemmeside.

 

Dato  Sted Type Prøve
       
       
15-05-2024 Herthadalvej 11B, 4840 Drikkevand - Gruppe A parametre PDF
14-02-2024 Nr. Kirkevej 8A, 4840 Drikkevand - Gruppe A+B parametre PDF
14-02-2024 Nr. Kirkevej 8A, 4840 Driftskontrol PDF
14-02-2024 Nørre Alslev Vandværk Driftskontrol PDF
08-12-2023 Stationspladsen 8, 4840 Driftskontrol PDF
08-12-2023 Stationspladsen 8, 4840 Drikkevand - Gruppe A+B parametre PDF
25-10-2023 Nørre Alslev Vandværk Driftskontrol PDF
25-10-2023 Nykøbingvej 7, 4840 Driftskontrol PDF
25-10-2023 Nykøbingvej 7, 4840 Drikkevand - Gruppe A+B parametre PDF
16-08-2023 Nr. Vedby Kirkevej 21, 4840 Drikkevand - Gruppe A+B parametre PDF
02-05-2023 Nørre Alslev Vandværk Driftskontrol PDF
25-01-2023 Cargovej 3 Driftskontrol PDF
25-01-2023 Cargovej 3 Drikkevand - Gruppe A parametre PDF
22-10-2022 Nørre Alslev Vandværk Driftskontrol PDF
22-10-2022 Skolegade 3 Drikkevand -Gruppe A parametre PDF
13-10-2022 Boring 9 Råvand - PFAS-forbindelser PDF
13-10-2022 Boring 8 Råvand - PFAS-forbindelser  PDF
13-10-2022 Boring 7 Råvand - PFAS-forbindelser  PDF
13-10-2022 Boring 3 Råvand  - PFAS-forbindelser PDF
09-08-2022 Nr. Vedby Kirkevej 21 Drikkevand Gruppe A+B parametre PDF
09-08-2022 Nr. Vedby Kirkevej 21 Driftskontrol PDF
06-05-2022 Boring 3 Råvand - boringskontrol PDF
06-05-2022 Nr. Vedby Kirkevej 10 Drikkevand - Gruppe A parametre PDF
16-02-2022 Cargovej 1 Drikkevand - driftskontrol PDF
07-01-2022 Boring 8 Råvand - boringskontrol PDF
07-01-2022 Nørre Alslev Vandværk Driftskontrol - afgang vandværk PDF
07-01-2022 Skolegade 3 Drikkevand - Gruppe A parametre PDF
01-09-2021 Nr Vedby Kirkevej 21 Drikkevand - Gruppe A+B parametre PDF
12-05-2021 Nørre Alslev Vandværk Drikkevand - kontrol andet PDF
23-04-2021 Nr Vedby Kirkevej 21 Drikkevand - Gruppe A parametre PDF
23-04-2021 Vandværket Drikkevand - driftskontrol PDF
26-01-2021 Cargovej 3 Drikkevand - Driftskontrol  PDF
26-01-2021 Cargovej 1 Drikkevand -Gruppe A-parametre PDF
09-12-2020 Vandværket Driftskontrol - afgang vandværk PDF
09-12-2020 Boring 7 Egenkontrol PDF
06-08-2020 Nr Vedby Kirkevej 21 Gruppe A+B parametre PDF
06-08-2020 Nr Vedby Kirkevej 21 Driftskontrol PDF
25-05-2020 Nørre Alslev Vandværk Omprøve-driftskontrol PDF
06-05-2020 Nørre Alslev Vandværk Driftkontrol PDF
13-03-2020 Nørre Alslev Vandværk Drikkevand PDF
13-03-2020 Cargovej 1 Drikkevand PDF
13-03-2020 Cargovej 5 Drikekvand PDF
21-02-2020 Cargovej 3 Drikkevand-Gruppe A parametre PDF
04-11-2019 Skolegade 3 Drikkevand-Gruppe A parametre PDF
06-09-2019  Nr. Vedby Kirkevej 21  Driftskontrol PDF
22-05-2019 Nørre Alslev Vandværk Drikkevand, ekstra kontrolprøve PDF
09-05-2019 Nørre Alslev Vandværk Driftskontrol PDF
09-05-2019 Nr. Vedby Kirkevej 21  Gruppe A-parametre PDF 
09-05-2019 Boring 7 Råvand - boringskontrol PDF
30-01-2019  Cargovej 3 Driftskontrol PDF
13-12-2018 Nørre Alslev Vandværk Driftskontrol PDF
13-12-2018 Skolegade 3 Gruppe A-parametre PDF
16-10-2018 Nørre Alslev Vandværk Driftskontrol PDF
10-10-2018 Nr. Vedby Kirkevej 21 Gruppe A+B parametre  PDF
10-10-2018 Nykøbingvej 110 Gruppe A-parametre PDF
10-10-2018 Nykøbingvej 110 Driftskontrol PDF
10-10-2018 Nørre Alslev Vandværk Driftskontrol PDF
23-07-2018  Boring 3 Råvand - Boringskontrol PDF
23-07-2018 Cargovej 1 Driftskontrol PDF
05-12-2017 Nykøbingvej 110 Begrænset PDF
06-11-2017 Nørre Alslev Vandværk Begrænset PDF
10-10-2017 Nørre Alslev Vandværk Driftskontrol PDF
01-09-2017  Nørre Alslev Vandværk Normal PDF
05-05-2017  Stationspladsen 9 Begrænset + uorg.   PDF
03-03-2017  Nykøbingvej 7 Begrænset    PDF
23-01-2017    Nørre Alslev Vandværk Udvidet PDF
09-12-2016 Nr. Vedby Kirkevej 10 Begrænset PDF
26-10-2016  Stationspladsen 8 Begrænset PDF
09-08-2016  Nørre Alslev Vandværk Normal PDF
05-02-2016  Nørre Alslev Vandværk Udvidet + org. mikro PDF
27-11-2015  Nykøbingvej 110 Begrænset PDF
05-10-2015  Hartvig Jensensvej 1 Begrænset PDF

 

22/5-2019: Vandværket har foretaget analyser af  værkets boringer for pesticidet chlorothanonil-amidsulfonsyre (forkorter CTA). Alle analyser viser at stoffet ikke kan måles i drikkekvandet. CTA er et nedbrydningsprodukt fra  chlorothanil, som har været godkendt i Danmark fra 1982-2000 som svampemiddel i hvede, kartofler, løg, porrer, solbær, ribs og jordbær på friland. Desuden har stoffet være anvendt til træbeskyttelse og som biocid til træ- og bundmaling. Analyserne kan ses her:

Analyse boring 1 - PDF - Analyse boring 3 - PDF - Analyse boring 4 PDF  -Analyse afgang vandværk PDF

 

18/10-2018: Vandværket har ekstraordinært på eget initiativ foretaget analyser af værkets boringer for yderligere 2 pesticidrester, se nedenfor. Alle prøver overholder gældende grænseværdi på maks. 0,1 mikrogram/liter, idet der overhovedet ikke er funder spor efter disse pesticidrester. Det bemærkes at analyserne fremover er udvidet med disse kontroller. 

1. Dimethylsulfamid, (N,N-dimethylsulfamid) forkortet DMS. Stoffet er en pesticid-rest, der stammer fra sprøjtemidler anvendt blandt andet til landbrug og træbeskyttelse.

2. 1,2,4-Triazol, et nedbrydningsprodukt der stammer fra en række forskellige sprøjtemidler, som landbruget i dag bruger til at bekæmpe svampesygdomme i korn.

Analyse Boring 1 PDF  - Analyse Boring 2 PDF - Analyse Boring 3 PDF - Analyse Boring 4 PDF

 

 

3/10-2017: Vandværket har ekstraordinært på eget initiativ foretaget analyser af værkets 4 boringer for desphenyl-chloridazon. Alle prøver overholder gældende grænseværdi, som er på maks. 0,1 mikrogram/liter. Analyseresultaterne kan ses her:

Analyse Boring 1 PDF - Analyse Boring 2 PDF - Analyse Boring 3 PDF - Analyse Boring 4 PDF