Regulativ

 
Se Regulativet for Nørre Alslev Vandværk a.m.b.a. her.

Regulativet "Fællesregulativ 2020 for Vandforsyninger i Guldborgsund Kommune" er udarbejdet af Vandrådet i Guldborgsund Kommune, og er godkendt den 15. juni 2020 af Guldborgsund Kommune.