Regnskab


Nørre Alslev Vandværk skal som et alment vandforsyningsanlæg hvile i sig selv. Det vil sige, at vandforsyningen ikke må give overskud, set over en længere periode.

Imidlertid skal der planlægges langsigtet og afsættes midler til f.eks. nyanlæg, ledningsrenovering, ledningsregistrering, sikring af grundvandet og undersøgelser af fremtidige vandindvindingsmuligheder.

Her findes regnskaber for vandværket:

 

Årsrapport 2019

 

Årsrapport 2018

 

Årsrapport 2017