Om vandværket
 

Vandværkets forsyningsområde er hele Nørre Alslev byområde samt landsbyerne Ravnse, Skerne, Nørre Kirkeby, Egelev, Riserup, Nørre Grimmelstrup, Ønslev, Byskov samt Klodskov.

Der indvindes årligt ca. 230.000 m³ vand fra 4 boringer. Indvindingsområdet ligger nordvest for byen samt den nordlige del af byområdet.

På vandværket iltes vandet, før det filtreres i lukkede trykfiltre, hvorefter vandet løber i rentvandstanken. Herfra udpumpes vandet til forbrugerne.

Vandet er af meget fin kvalitet. Vandet analyseres løbende efter gældende lovgivning. Hidtil har alle analyser ligget under maksimale grænseværdier.

Udpumpningen er sikret ved at vandværket har egen nødstrømsgenerator i tilfælde af strømsvigt i elnettet.

Forsyningssikkerheden er yderligere sikret ved at vandværket har etableret ringforbindelser til Nyskole Vandværk, Eskilstrup Vandværk, Torkilstrup-Lillebrænde Vandværk, Farnæs Vandværk og Gundslev Vandværk. 

Vandet betegnes som middelhårdt. Vandet ligger med en hårdhed på 17 – 18, på en skala fra 0 til 30.

Alle forbrugere er velkomne til at få yderligere oplysning om vandværket ved henvendelse på telefon 54400594.